26 March 2015

Japan Players in Copa America


rankplayerpointsgamesgoalschampionminuteswin games
1
Wagner LOPES
80,2
3
2
0
252
0
2
Yutaka AKITA
70,8
3
0
0
270
0
3
Teruyoshi ITO
65,3
3
0
0
270
0
4
Ryuzo MORIOKA
63,5
3
0
0
270
0
5
Hiroshi NANAMI
55,9
3
0
0
218
0
6
Atsuhiro MIURA
51,5
3
1
0
114
0
7
Toshihiro HATTORI
50,8
2
0
0
180
0
8
Shigeyoshi MOCHIZUKI
45,7
2
0
0
152
0
9
Shoji JO
45,6
3
0
0
171
0
10
Seigo NARAZAKI
43,6
2
0
0
180
0
11
Masami IHARA
40,3
2
0
0
172
0
12
Toshiya FUJITA
35,4
2
0
0
95
0
13
Masayuki OKANO
33,8
1
0
0
76
0
14
Naoki SOMA
32,7
1
0
0
90
0
15
Masahiro ANDO
32,7
1
0
0
90
0
16
Daisuke OKU
31,8
2
0
0
45
0
17
Toshihide SAITO
30,9
1
0
0
90
0
18
Takashi FUKUNISHI
29,8
2
0
0
84
0
19
Yoshikatsu KAWAGUCHI
25,4
1
0
0
90
0
20
Kazuaki TASAKA
21,8
1
0
0
30
0
21
Kota YOSHIHARA
20,5
1
0
0
23
0

No comments:

Post a Comment

""